آیا پیامک جعلی پلیس دارید؟


دریافت پیامک با علامت سوال در زمینه تخلف جعلی است.

به گزارش بیرچین خودرو، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناگا گفت: تاکنون هیچ موردی از مالکان خودرو از طریق این سرشماری ارسال نشده است که از آن جمله می توان به قرار دادن چندین علامت سوال در محدوده تخلف اشاره کرد.

سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور با بیان اینکه تخلفات رانندگان وسایل نقلیه از طریق سامانه های موجود در اختیار پلیس راهور ثبت می شود، افزود: به محض ثبت تخلفات، همکارانم در ساعت مشخصی برای مالکان خودرو پیامک ارسال می کنند. از طریق سرشماری ۱۱۰۱۲۰۲۰ انجام دهید.”

وی گفت: تاکنون پرونده ای از طریق این شماره با درج چند علامت سوال در محدوده تخلف برای مالکان خودرو ارسال نشده است.

رئیس مرکز اجرایی با تاکید بر اینکه در صورت ارسال پیامک به مالکان خودرو از طریق این شماره و درج علامت سوال در محل تخلف، افزود: این پیامک ها جعلی و غیر واقعی است و شهروندان توجه نکنند. او – او.”