آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


خیر ، مطالعات هیچ ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه ، بیماریهای خود ایمنی و سایر بیماریهای سیستمیک نشان نداده است. در حال حاضر هیچ شواهد قانع کننده ای مبنی بر تشخیص سرطان در مراحل پیشرفته تر در زنان پروستات وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید