آیا می توان پروتز سینه را شکست یا خالی کرد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


مطالعات نشان داده است که احتمال پارگی پروتز سالین 3-5٪ در 3 سال اول و 10-7٪ در 5 سال اول بوده است که در صورت بروز ، خطری برای بیمار یا بیمار ایجاد نمی کند. خودش در این مورد ، جایگزینی پروتز سینه ضروری است. تنظیم احتمال پارگی در پروتزهای ژلی ، با توجه به اینکه پارگی پروتز ژل می تواند بدون علامت باشد و در بسیاری از موارد هنگام تعویض پروتز ، قابل توجه است که سازمان غذا و داروی ایالات متحده پس از سه سال پیگیری ، MRI را توصیه کرده است. بررسی کنید دوباره هر 3 سال

دیدگاهتان را بنویسید