آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند جراحی (بزرگ کردن سینه) انجام دهد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


بله ، این بیماری شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این عارضه مستلزم آن است که فرد بطور منظم معاینه و بررسی شود ، به ویژه پس از 40-40 سالگی. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای در صورت لزوم با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید