آمادگی سایپا برای استفاده از دانشجویان دکتری و فوق دکتری


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از آمادگی این گروه برای استفاده موثر از توانمندی های علمی دانشجویان دکتری و فوق دکتری خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو، در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق تولید دانش بنیان و به منظور استفاده بهینه و موثر از توان علمی و دانش دانشجویان نخبه کشور، سایپا میزبان مدیرکل بورس و اعزام دانشجو است. به وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ما بود.

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این بازدید بر تقویت همکاری و تعامل صنعت و دانشگاه و آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای استفاده موثر از توانمندی های علمی دانشجویان دکتری و فوق دکتری تاکید کرد. به منظور دستیابی به تولید اقتصادی و کیفیت محصولات تبلیغ شده را بهبود بخشد.

محمدمهدی المسعودی، مدیرکل بورس ها و دانشجویان اعزامی به وزارت علوم نیز آمادگی خود را برای تقویت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه و معرفی دانشجویان نخبه به گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد.

پس از آن از خط تولید شاسی بلند تایبا بازدید به عمل آمد و تیم بازدید کننده با دانش و نیازهای تحقیقاتی خطوط تولید آشنا شدند.