آدرینای ۲ ساله ،حیات بخش زندگی ۸ نفر
آدرینا فرهادی کودک دو ساله خرم آبادی به دلیل پارگی عروق مغزی و خونریزی داخل جمجمه دچار مرگ مغزی شد و به ۸ بیمار جان دوباره بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید